Truyen3h.Net

Yandere Thorn( Thorn x Quake)

Kinh dị

2084

Hoàn thành

19-08-2021

Yandere Thorn( Thorn x Quake)

193 lượt thích / 2084 lượt đọc
" Cậu thuộc về tớ, mãi mãi là của tớ!! Thôi nào Quake, nhìn tớ đi, tớ có thể nhuộm lại tóc màu đen nếu cậu thích mà!! Tại sao cậu lại sợ tớ thế?? Họ xứng đáng với cái chết, không sao... Tớ sẽ biến cậu trở thành của tớ, Quake mama thân yêu!!~" ( Hình ảnh trên google!!)