Truyen3h.Net

Who is my real family?!_CHs_{VietNamHarem}

Bí ẩn

127

Đang cập nhật

03-01-2022

Who is my real family?!_CHs_{VietNamHarem}

39 lượt thích / 127 lượt đọc
1 tựa Game kì lạ và gần như đang bị quên đi,Ma Mị và Bí Ẩn...Liệu Bạn muốn chơi? Chưa làm cái khỉ gì cũng bị hút vào Game và đi chung với 1 cái bảng hệ thống đang ấp ủ 1 ý định kì lạ gì đó? Hệ Thống chỉ tồn tại đến khi bạn 14t và phần còn lại bản thân sẽ tự lo liệu... Với 1 cái Nhiệm Vụ chưa biết bao giờ sẽ thành công đó là: "Who is my real family?" 1 sự thật ở cuối cuộc chơi?

Danh sách chương Who is my real family?!_CHs_{VietNamHarem}