Truyen3h.Net

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)

Cổ đại

2018

Đang cập nhật

10-05-2021

Vua Quỷ khóc (Uy Mục Dã Kí)

145 lượt thích / 2018 lượt đọc
Bộ tiểu thuyết dã sử về cuộc đời của vua quỷ Lê Uy Mục. Lê Uy Mục húy là Lê Tuấn hay còn gọi là Lê Huyên, có mẹ vốn là cung nữ của Trường Lạc hoàng thái hậu. Lê Tuấn luôn bị thái hậu khinh miệt vì thân phận của mình. Sau khi lên ngôi, lý do Lê Uy Mục bị người đời gán cho danh Vua Quỷ bởi cái chết của Trường Lạc hoàng thái hậu liên quan mật thiết đến ông. Uy Mục đế còn sai truy sát hoàng thân quốc thích, dung túng ngoại thích. Lại nói, người đời truyền miệng, mỗi đêm, Uy Mục đế đều tổ chức yến tiệc, cung nhân hầu hạ nhiều nhưng sau khi dứt cuộc vui thú, ông đề hạ lệnh giết sạch những ai đã hưởng cơn mưa móc đêm hôm ấy. Ác giả ác báo, kết cục của Uy Mục đế lại bi đát không ai bằng. Tuy nhiên, liệu chăng còn nguyên nhân gì ẩn sâu lý giải cho những nguồn cơn của Lê Uy Mục? Đó là lý do bộ tiểu thuyết này ra đời. Tác giả: Đinh Khả.