Truyen3h.Net

|| VKook / Chuyển Ver || Kẻ thứ ba... liệu có được hạnh phúc

Fanfiction

240619

Hoàn thành

23-09-2021

|| VKook / Chuyển Ver || Kẻ thứ ba... liệu có được hạnh phúc

13067 lượt thích / 240619 lượt đọc
Lí do... Lí do sao?... Tôi không biết nữa... Chỉ cảm thấy rất muốn nhìn thấy người ấy, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, tôi cũng muốn được nhìn thấy Kim Thái Hanh... Tôi đau lòng... Chuyển ver ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý của tác giả. Tác giả gốc: princess6592 Couple gốc: ChanBaek Nguồn: https://www.wattpad.com/story/117363097-k%E1%BA%BB-th%E1%BB%A9-ba-li%E1%BB%87u-c%C3%B3-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-h%E1%BA%A1nh-ph%C3%BAc-chanbaek-ng%C6%B0%E1%BB%A3c

5 chương mới nhất truyện || VKook / Chuyển Ver || Kẻ thứ ba... liệu có được hạnh phúc