Truyen3h.Net

VILLAIN DEKU (QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG HÌNH THÀNH NÊN MỘT NHÂN CÁCH KHÁC)

Hành động

115172

Hoàn thành

15-09-2018

VILLAIN DEKU (QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG HÌNH THÀNH NÊN MỘT NHÂN CÁCH KHÁC)

6863 lượt thích / 115172 lượt đọc
deku trở thành villain thay vì anh hùng hết :))

5 chương mới nhất truyện VILLAIN DEKU (QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG HÌNH THÀNH NÊN MỘT NHÂN CÁCH KHÁC)