Truyen3h.Net

[VePe] KP Side Story

Hành động

367934

Hoàn thành

19-05-2022

[VePe] KP Side Story

10495 lượt thích / 367934 lượt đọc
Tiểu thuyết gốc của tác giả D.aem.i. Khuyên mọi người nên đọc "KP" trước để dễ hiểu mạch truyện. ⚠️18+⚠️ Bản dịch không đúng 100%, có nhiều thiếu xót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

5 chương mới nhất truyện [VePe] KP Side Story