Truyen3h.Net

Vampire! FAKE LOVE (Đã Xong)

Ma cà rồng

222355

Hoàn thành

21-01-2020

Vampire! FAKE LOVE (Đã Xong)

13855 lượt thích / 222355 lượt đọc
Một cô gái mang hai dòng máu giữa loài người và huyết tộc. Cô là một nguồn máu hiếm và tươi ngon nên tộc ma cà rồng nào hay nói đúng hơn vampire nào có đc cô sẽ trở nên mạnh mẽ, lập lại vòng tuần hoàn mới: Vampire thống trị muôn loài

5 chương mới nhất truyện Vampire! FAKE LOVE (Đã Xong)