Truyen3h.Net

[TỤC 18+] Nô lệ của xúc tu

Phi tiểu thuyết

72617

Hoàn thành

27-05-2022

[TỤC 18+] Nô lệ của xúc tu

898 lượt thích / 72617 lượt đọc
Truyện tưởng tượng, tháo não trước khi đọc, có yếu tố siêu tục và không dành cho thanh niên nghiêm túc. Đến một ngày một con bạch tuộc làm gì bạn thì sao ?