Truyen3h.Net

Truyện Ký Âm Dương Sư

Fanfiction

2796

Đang cập nhật

01-09-2020

Truyện Ký Âm Dương Sư

254 lượt thích / 2796 lượt đọc
Truyện ký của 1 thằng Âm Dương Sư noob cuồng động vật và shota với mong muốn lấy được Tiểu Bạch Lưu ý: Do đây là nhật ký của 1 thằng newbie nên có nhiều khúc gây mù mắt cần cân nhắc trước khi xem