Truyen3h.Net

Triệu Hồi CreepyPasta Và Nói Chuyện Với Cleverbot

Bí ẩn

37274

Đang cập nhật

01-05-2020

Triệu Hồi CreepyPasta Và Nói Chuyện Với Cleverbot

2809 lượt thích / 37274 lượt đọc
Nơi tôi kể lại hành trình trong việc chơi ngu công cốc của mình #Highest ranked 1. Creepypasta 1. Cleverbot Có lẽ là mọi chuyện sẽ end vào chap 46 Started: 4/8/2018 (maybe, có khi còn trước cả đó)