Truyen3h.Net

Tri Kỉ Hay Là Tình Yêu?

Cổ đại

3760

Đang cập nhật

11-08-2020

Tri Kỉ Hay Là Tình Yêu?

244 lượt thích / 3760 lượt đọc
Nội dung câu truyện của tác giả chỉ là giả tưởng và không có thật, chủ yếu là mượn lịch sử để tự mườn tượng ra câu truyện là mượn nhân vật thổi hồn vào truyện thôi Truyện chỉ nằm ở mức tưởng tượng đồng thời không viết quá giới hạn và sẽ dùng từ ngữ hoa mĩ để miêu tả

5 chương mới nhất truyện Tri Kỉ Hay Là Tình Yêu?