Truyen3h.Net

[Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》

Người sói

3493

Đang cập nhật

08-11-2021

[Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》

430 lượt thích / 3493 lượt đọc
Tác giả: 木木祺 Số chương : 20, 1 phiên ngoại. (Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!)

5 chương mới nhất truyện [Trans Fic | Văn Hiên] 《Hang Sói》