Truyen3h.Net

[ Tokyo Revengers] Lừa Dối

Fanfiction

20043

Đang cập nhật

28-11-2021

[ Tokyo Revengers] Lừa Dối

2276 lượt thích / 20043 lượt đọc
Thể loại: Np, tình yêu, hắc hóa, gia đình, trường học, Tokyo Revengers... Cảnh báo: Ooc, sẽ có r18 nếu thích viết, cân nhắc trước khi đọc. Tương lai và quá khứ đều có một lối đi song song nhưng rất nhỏ, vì vậy chỉ những người có tham vọng mãnh liệt mới có thể nắm lấy nó.