Truyen3h.Net

[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞

Fanfiction

80227

Đang cập nhật

23-11-2021

[𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞

7194 lượt thích / 80227 lượt đọc
[Begin:01.09.21] Author: SABER Tag: Lạnh lùng nhưng ôn nhu độc sủng mỗi em thoang thoảng mùi quế cường công × hai mặt, hiền dịu ngoan ngoãn với mỗi anh mùi oải hương thoang thoảng thụ. Thể loại: Đam văn, MAFIA, ngọt văn, H văn, hiện đại, sinh tử. "Chào mừng em đặt chân đến vùng đất của tôi và yên vị lấp đầy một khoảng trống trong trái tim này." "..." "Kể từ bây giờ Kim Gia chính là nhà mới của em, và Kim Taehyung tôi sẽ là gia đình của em." "..." "Kim Taehyung cho phép em bảo vệ tôi trước mặt họ nhưng sau lưng thì người chống lưng cho em sẽ là tôi." "..." "Cứ ngẩng cao đầu mà đi thẳng trên con đường hoa tôi trải dài cho em phía trước, phía sau lưng vẫn luôn có Kim Taehyung hộ tống em, không vừa mắt kẻ nào cứ việc lên đạn mà giết chết kẻ đó. Cả gia tài của tôi dư tiền chạy án dung túng và bảo vệ em cả đời này." #16-fanfiction #1-saber

5 chương mới nhất truyện [𝐕𝐊𝐎𝐎𝐊]_𝐇𝐞'𝐬 𝐌𝐲 𝐅𝐥𝐮𝐨𝐱𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞