Truyen3h.Net

❝ 𝐌𝐎𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎𝐍 𝐇𝐎𝐀❞ つかさ。

Khoa học - viễn tưởng

60274

Đang cập nhật

29-07-2020

❝ 𝐌𝐎𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎𝐍 𝐇𝐎𝐀❞ つかさ。

6467 lượt thích / 60274 lượt đọc
[MỘNG PHỒN HOA] Là topic lập ra với mục đích trưng bày các doujinshi/fanart từ nhiều nơi khác nhau được translate bởi DKL, bao gồm cả những sản phẩm do DKL tự vẽ. ••• "Giang sơn như thể mộng phồn hoa Tương tư lấy rượu để thay trà Ngàn năm ngoảnh lại không hối hận Chờ ngày tương ngộ chẳng còn xa..." Trên thế gian nhiều mộng, lắm phồn tịnh hoa, bỗng một chốc, ủ ấm đôi mắt. Nơi Mộng Phồn Hoa này, cũng chỉ có thể tìm trầm hương lưu niên, tìm hồng tường thán, phần nào an ủi tâm cốt tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia muốn xem mộng như thế nào, cùng vào Mộng Phồn Hoa tìm nhé! ••• NGHIÊM CẤM VIỆC MANG CÁC SẢN PHẨM CỦA DKL ĐI NƠI KHÁC!!!!!!! ••• Bookcover by #ái Intro by #Uwee ••• ©DAKHULAU #o_ca_mam

5 chương mới nhất truyện ❝ 𝐌𝐎𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎𝐍 𝐇𝐎𝐀❞ つかさ。