Truyen3h.Net

(SAUSAKU) A Twist in Time

Siêu nhiên

297

Đang cập nhật

22-01-2022

(SAUSAKU) A Twist in Time

15 lượt thích / 297 lượt đọc
Câu truyện diễn ra khi sakura quay lại quá khứ nhằm thay đổi thực tại tàn khốc do Orrochimaru và Sasuke gây ra với làng lá sau đó ....... - bộ này chủ yếu là sasusaku nha mn - tác phẩm là 1 bản dịch - do thấy có 2 bản dịch trước không dịch nữa nên mình dịch tiếp cho những bạn chưa đọc hết vào đọc - bản dịch chưa xin phép tác giả