Truyen3h.Net

Rimuru du hành đến thế giới Otome Game

Siêu nhiên

2809

Đang cập nhật

26-06-2022

Rimuru du hành đến thế giới Otome Game

392 lượt thích / 2809 lượt đọc
Anh chủ tịch Rimuru nhà ta quyết định dành kì nghỉ của mình tại thế giới của một Otome game,tại đó anh chủ tịch nhà ta gặp Leon Fou Bartfort.Rimuru quyết định vừa làm người hỗ trợ vừa là khán giả xem những thứ xảy ra xung quanh Leon. "..." Lời nói của nhân vật<...> Lời của Ciel trong tâm trí Rimuru (Tg:...) Lời của tác giả '...' Suy nghĩ của nhân vật [...] Tên khĩ năng
Tags: leonrimuru

5 chương mới nhất truyện Rimuru du hành đến thế giới Otome Game