Truyen3h.Net

Những Câu Truyện Ngắn Kinh Dị - Creepypasta Stories

Kinh dị

351504

Đang cập nhật

21-07-2019

Những Câu Truyện Ngắn Kinh Dị - Creepypasta Stories

17830 lượt thích / 351504 lượt đọc
Đây là những câu truyện ngắn do mình sưu tầm, dịch và sáng tác. Enjoy!

5 chương mới nhất truyện Những Câu Truyện Ngắn Kinh Dị - Creepypasta Stories

Danh sách chương Những Câu Truyện Ngắn Kinh Dị - Creepypasta Stories