Truyen3h.Net

Nhật ký Kim Ngưu

Thơ ca

32811

Hoàn thành

29-05-2020

Nhật ký Kim Ngưu

1746 lượt thích / 32811 lượt đọc
Như là lối mòn đi mãi cũng thành đường, Kim Ngưu im lặng mãi cũng thành một thói quen...