Truyen3h.Net

người tình sao?[Lizkook](H+)

Ngẫu nhiên

13792

Hoàn thành

27-06-2022

người tình sao?[Lizkook](H+)

1644 lượt thích / 13792 lượt đọc
Nhân vật: Jungkook....Lisa GIỚI THIỆU: Chưa từng nghĩ tới, tôi chỉ bị xem như một công cụ tình dục, một người làm ấm giường Tôn nghiêm của tôi bi người chà đạp. Tình cảm của tôi bị người cười nhạo. Cố gắng của tôi bị người coi thường. Tôi đã làm gì sai? Là vì tôi yêu lầm người nên xứng đáng chịu đau khổ sao? CHUYỂN VER

5 chương mới nhất truyện người tình sao?[Lizkook](H+)