Truyen3h.Net

Huyền ảo

15543

Đang cập nhật

20-06-2022

"một kẻ yếu đuối" Countryhumans

2181 lượt thích / 15543 lượt đọc
Chuyện không đi theo lịch sử Không hề có ý xúc phạm một quốc gia nào Làm nhân vật như thế nào là quyền của tác giả Tính cách của nhân vật thế nào cũng là quyền của tác giả Sống chết ra sao cũng là quyền của tác giả Trong đây tác giả có quyền:)))👌

5 chương mới nhất truyện "một kẻ yếu đuối" Countryhumans