Truyen3h.Net

Mơ

Cổ đại

8

Đang cập nhật

13-05-2022

1 lượt thích / 8 lượt đọc
"Ngày con sinh ra, cũng là ngày mà trời đất ì ạch chuyển mình." "Có là do nó là cái đồ sao chổi, chứ ai đời cả tuần nắng, mỗi cái ngày nó tọt ra lại mưa. Đúng là cái ngữ chẳng ra gì." ----- Vinh không nhớ ngày nó nghe câu nói rõ là vô lý của nội nó là khi nào. Nhưng ngay từ lúc ấy, cái đầu con con của nó đã lóe lên thú suy nghĩ mà có lỡ để ai biết chắc chắn sẽ bị rủa là thứ mất dạy. Nó ghét nội nó. ----- Nhưng giờ, nó nhớ nội. Nhớ da diết. ----- Nó ước, rằng nó chưa từng được sinh ra. Bởi có lẽ, nó đúng thực là cái đồ sao chổi.

Danh sách chương Mơ