Truyen3h.Net

「 」Looking for death

Ngẫu nhiên

2403

Đang cập nhật

15-10-2021

「 」Looking for death

579 lượt thích / 2403 lượt đọc
{!} Warning: xin hãy đọc phần này và tuân thủ những gì tác giả nói dưới đây. • Allmikey • Short story • văn phong có thể gây ra chán nản, không khuyến khích đọc! • không bình luận chửi bới gây khó chịu cho người khác! • nếu có ý định muốn xin ý tưởng hay lấy tác phẩm đăng lên đâu đó xin hãy ghi nguồn giúp tác giả! {!} tác phẩm để thõa mãn lòng tham lam của tác giả, nếu có vấn đề gì không vừa ý xin vui lòng cam chịu hoặc nhắn riêng với tác giả, không nhận gạch đá trong phần bình luận, vì đây là tác phẩm để thõa mãn nên việc mọi người không thấy hay tác giả xin không chịu trách nhiệm. | CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ |

5 chương mới nhất truyện 「 」Looking for death