Truyen3h.Net

[Jensoo -Text] I'm Bad

Truyện ngắn

31920

Đang cập nhật

09-01-2022

[Jensoo -Text] I'm Bad

3179 lượt thích / 31920 lượt đọc
"Không up ? " "Dạ sao thế?" "Vì chị là bồ tôi." Kim Jisoo khóa dưới và Kim Jennie khóa trên. Cảm ơn các bạn đã đọc chiếc fic siêu flop của tui 💫💫

5 chương mới nhất truyện [Jensoo -Text] I'm Bad