Truyen3h.Net

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

Fanfiction

199145

Hoàn thành

15-06-2021

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

9468 lượt thích / 199145 lượt đọc
Author: QKBIS Pairing: JaeYong, JohnTen, YuWin, LuWoo, MarkHyuck,... Category: Angst, H, tragedy, romance,... Ý nghĩa của hoa bỉ ngạn, có "quá khứ đau buồn", cũng có ý nghĩa là "tình yêu bị chia cắt". Ngàn năm hoa nở, ngàn năm lá tàn. Hoa và lá chẳng thể gặp được nhau. Những chi tiết trong truyện sẽ lột tả được hết cả hai ý nghĩa trên, mong các bạn sẽ ủng hộ❤️

5 chương mới nhất truyện [JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa