Truyen3h.Net

 HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]

Ma cà rồng

217892

Hoàn thành

27-09-2016

HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]

8437 lượt thích / 217892 lượt đọc
Truyện này có lấy cảm hứng, ý tưởng từ truyện Trường học Vampire. Mọi người suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu dị ứng vui lòng click back

Danh sách chương HUYẾT TỘC VAMPIRE [FULL]