Truyen3h.Net

[HẠN TUẤN ] HOÀNG HÔN MÁU

Huyền ảo

3901

Đang cập nhật

20-11-2021

[HẠN TUẤN ] HOÀNG HÔN MÁU

610 lượt thích / 3901 lượt đọc
Au: Yên Ninh Beta: Như Ngọc Thế giới tương lai giả tưởng, mất quyền lực, trọng sinh báo thù, ABO, cường cường. Cp : mặt than manh moe công x độc ác tâm cơ thụ (nhưng với công thì là thuộc tính mặt dày dính người thích nhõng nhẽo) Gỡ mìn : kiếp trước vô cùng thê thảm thụ bị đi tù ; cưỡng bức, công bị hại chết. Tác giả não ngắn đừng kỳ vọng nhiều vào nội dung. Chiến tranh, đấu trí gì đó là mây bay, logic băm ra nuôi gà cả rồi. Đây chẳng qua là câu chuyện cua lại chồng yêu của tiểu thụ thôi. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751