Truyen3h.Net

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường Mật

Tiểu thuyết

1237899

Hoàn thành

15-02-2021

[Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường Mật

99730 lượt thích / 1237899 lượt đọc
Tác giả: Đường Mật Editor + Beta: Ngạn Tịnh Tình trạng bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: đua với ốc sên. Converter: Củ Lạc Bìa: Phòng tranh Tử Lan Văn án: Bạch Vi bị lựa chọn xuyên qua rất nhiều thế giới. Cô nghĩ bản thân đến đây chắc hẳn là để ngược tra nam tra nữ. Ai ngờ lại còn có nhiệm vụ bí mật... --- Có một bạn trai là kẻ si tình cũng biến thành vật hy sinh. Bị tráo đổi cũng thành vật hy sinh. Một lòng tôn sùng Lương- Chúc cũng thành vật hy sinh. Gặp một nam chính trường sinh bất tử cũng trở thành vật hy sinh...

Danh sách chương [Edit] [Xuyên Nhanh] Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh- Đường Mật