Truyen3h.Net

( Đồng nhân) Hunter x Hunter

Phiêu lưu

1259

Đang cập nhật

04-06-2018

( Đồng nhân) Hunter x Hunter

78 lượt thích / 1259 lượt đọc
Truyện lần đầu làm nên nương tay, mình không thích ngôn tình nên không cho, sẽ cho một nhân vật phản diện(bánh bèo) xuyên không, không hay cứ ném đá nha