Truyen3h.Net

[ĐN BnHA] Ngươi Định Làm Hắc Thánh Mẫu???

Siêu nhiên

7670

Đang cập nhật

18-11-2021

[ĐN BnHA] Ngươi Định Làm Hắc Thánh Mẫu???

1137 lượt thích / 7670 lượt đọc
"Ta không hiểu tại sao sau khi xuyên không thì con nhóc này lại nổi cơn định làm Mary Sure nữa" Vị nữ nhân lớn tuổi trong nhà đỡ trán, nó bị chập mạch chăng? "Ta làm Mary Sure hồi nào, ta chỉ muốn giảng đạo cho chúng thôi" "Độ không được liền thủ tiêu phải không?, phải gọi hắc thánh mẫu mới đúng" ----------- Sao thổ thủy thủ, ai nghe cũng sợ hãi Lưỡi hái trong tay, hủy diệt sự sống Nay lại muốn thành thánh mẫu? ---------- Hotaru Tomoe x ? OOC các nhân vật, sẽ có một số từ ngữ thô tục.