Truyen3h.Net

[đam/ hoàn] Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng phá vỏ

Tiểu thuyết

375579

Hoàn thành

19-04-2021

[đam/ hoàn] Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng phá vỏ

30446 lượt thích / 375579 lượt đọc
Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nở Tác giả: Nhược Ương Quân Tag: đam mỹ, hiện đại, ma huyễn, linh dị, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, 1x1, HE. Bản gốc hoàn 66 chương + 5 PN Kể chuyện: An (4) end: 20/4/2021

5 chương mới nhất truyện [đam/ hoàn] Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng phá vỏ

Danh sách chương [đam/ hoàn] Trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng phá vỏ