Truyen3h.Net

[Dã sử Việt] Phụng Vũ Trần Triều

Cổ đại

1477

Đang cập nhật

27-06-2022

[Dã sử Việt] Phụng Vũ Trần Triều

161 lượt thích / 1477 lượt đọc
Nữ chính là cháu nội của Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuấn, gọi Thái hậu bằng "cô", gọi Quan gia một tiếng "anh họ". Năm Hưng Long thứ ba, nàng thay thế chị ruột bị thất sủng của mình là Văn Đức Phu nhân để nhập cung, ban đầu được sơ phong làm Thánh Tư Phu Nhân, trải qua mười sáu năm thì lên ngôi Thuận Thánh Hoàng Hậu. Tóm tắt thứ bậc hậu cung (Nguồn: Wikipedia "Hậu phi Việt Nam") 1. Hoàng hậu 2. Nguyên phi 3. Thứ phi (gồm có:) Quý phi - Thục phi - Hiền phi - Đức phi - Thần phi 4. Phu nhân 5. Ngự nữ Tác giả: Tiểu Thọ Tử Tài liệu tham khảo - Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Wikipedia - Thivien.net - hvdic.thivien.net