Truyen3h.Net

Creepypasta (fanfiction)

Kinh dị

21376

Đang cập nhật

25-12-2017

Creepypasta (fanfiction)

1233 lượt thích / 21376 lượt đọc
Tổng hợp các mẫu chuyện ngắn về kinh dị (Đọc và ngấm từ từ ,không có yếu tố kinh dị mạnh ) Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad

Danh sách chương Creepypasta (fanfiction)