Truyen3h.Net

[Coutryhumans Lịch Sử]

Cổ đại

456

Đang cập nhật

24-06-2022

[Coutryhumans Lịch Sử]

80 lượt thích / 456 lượt đọc
câu truyện được lấy ý tưởng từ người thầy lịch sử -truyện:xuyên không,lịch sử -cốt chuyện: Vietnam cậu là một cậu sinh viên bth nhưng do một lần cậu đi vào thư viện và gặp một người đưa cho cậu một quyển sách mà cậu không hề bt nó đưa cậu về quá khứ -chút lưu ý:tôi mới làm có gì sai mk xin nhận để làm tốt hơn:3

5 chương mới nhất truyện [Coutryhumans Lịch Sử]