Truyen3h.Net

[Chuyển Ver] |YoonTae| (HE) Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

Siêu nhiên

39912

Hoàn thành

15-10-2018

[Chuyển Ver] |YoonTae| (HE) Người Vô Hình, Tôi Bắt Được Cậu Rồi

3013 lượt thích / 39912 lượt đọc
-Tác giả: Sứa Nhỏ -Số chương: + Bản gốc: 29 (gồm ngoại truyện) + Bản chuyển ver: 30 (gồm ngoại truyện) -Đây là bộ đam mỹ đầu tiên mị đọc và thấy nhân vật khác hợp với hai bé nhà nên muốn chuyển ver ⚠️⚠️⚠️Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vì mị không có cách liên lạc nên ai có ghé đọc xin đừng mang đi đâu⚠️⚠️⚠️