Truyen3h.Net

[Chuyển ver] LIZKOOK .Thiên thần mắt tím (2) [BANGPINK]

Ma cà rồng

54916

Đang cập nhật

09-03-2019

[Chuyển ver] LIZKOOK .Thiên thần mắt tím (2) [BANGPINK]

5105 lượt thích / 54916 lượt đọc
Tiếp theo của phần 1 nhưng phần này nói về cô con gái bé bỏng của Jisoo và Taehyung : Kim Lisa và anh chàng người sói Jeon Jung-Kook. Đây hoàn toàn là một câu chuyện khác biệt

5 chương mới nhất truyện [Chuyển ver] LIZKOOK .Thiên thần mắt tím (2) [BANGPINK]

Danh sách chương [Chuyển ver] LIZKOOK .Thiên thần mắt tím (2) [BANGPINK]