Truyen3h.Net

 chuyển ver |HwangYoon| Love is like a snow

Truyện ngắn

504

Đang cập nhật

25-07-2018

chuyển ver |HwangYoon| Love is like a snow

55 lượt thích / 504 lượt đọc
Tác giả: @uyennha2303 cv: tomatosalt Nhân vật: Hwang Minhyun×Yoon Jisung boy×boy 👉Không mang truyện khỏi nơi này khi chưa có sự đồng ý của tác giả cv đã có sự đồng ý của tác giả 👉Kì thị boy×boy đề nghị không vào 👉Tui có hơi làm biếng nên sẽ có 1 vài từ viết tắc =))) ✔Nhớ ủng hộ tui nhoa <3 tomatosalt

Danh sách chương chuyển ver |HwangYoon| Love is like a snow