Truyen3h.Net

[BSD] Đoá hồng có gai...

Siêu nhiên

23193

Hoàn thành

26-03-2020

[BSD] Đoá hồng có gai...

2319 lượt thích / 23193 lượt đọc
Cố gắng HE, có thịt nhưng sẽ làm cho mù mờ đi. Shin soukoku, Soukoku. Có mang đi đâu nhớ ghi nguồn, đồng thời réo chủ thớt Dị ứng đồng tính xin lặng lẽ nhấn nút Back. Bộ truyện đầu tay, có lỗi gì cứ comment. Chủ thớt không giỏi Văn cho lắm...😅

5 chương mới nhất truyện [BSD] Đoá hồng có gai...