Truyen3h.Net

/Bontake/ bonten là alpha của takemichi

Hành động

3743

Đang cập nhật

30-11-2021

/Bontake/ bonten là alpha của takemichi

530 lượt thích / 3743 lượt đọc
Đây là thế giới ABO Takemichi là một thành viên cốt cán của bonten Takemichi là một S trong cái thế giới này . cậu che giấu tốt đến nỗi không thành viên nào trong bonten biết cho đến một ngày cậu bị phát hiện.... Và sau đó là chuỗi ngày cậu bị dduj ná thở

5 chương mới nhất truyện /Bontake/ bonten là alpha của takemichi