Truyen3h.Net

BJYX - Edit [ Phong Lâm Hỏa Sơn ] - 风林火山

Truyện ngắn

9804

Đang cập nhật

30-11-2021

BJYX - Edit [ Phong Lâm Hỏa Sơn ] - 风林火山

1659 lượt thích / 9804 lượt đọc
Tác giả: 安静 - An Tĩnh Chênh lệch tuổi tác: 3 tuổi Cấp bậc quân hàm: Chiến - Thiếu tá, Bác - Trung sĩ Tiêu giáo quan - Vương học viên Tình trạng nguyên tác: Hoàn 39 chương Tình trạng edit: tớ sẽ cố gắng Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu!