Truyen3h.Net

[BHTT 🐱 EDIT] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ

Tiểu thuyết

11777

Đang cập nhật

26-01-2022

[BHTT 🐱 EDIT] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ

1985 lượt thích / 11777 lượt đọc
Tác phẩm: Thần Hôn (Sớm Chiều) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Số chương: 89 chương (85 chính văn + 4 ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt sủng, ..... Nhân vật chính: Minh Tô x Trịnh Mật Editor: Lăng Design bìa: Sâu Sugar

5 chương mới nhất truyện [BHTT 🐱 EDIT] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ