Truyen3h.Net

[BHTT] [EDIT] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại Thủy

Tiểu thuyết

20371

Đang cập nhật

22-01-2022

[BHTT] [EDIT] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại Thủy

3882 lượt thích / 20371 lượt đọc
Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Hỗ công, Đô thị tình duyên. Giới giải trí, song hướng yêu thầm. Hơn kém nhau 7 tuổi, 1v1. Cường x cường, yêu sâu sắc. Nhân vật chính: Khương Chi Chu (Thẩm Tinh Hà), Giang Thanh Mộng. Độ dài: 81 chương + 9 phiên ngoại.

Danh sách chương [BHTT] [EDIT] Cạm Bẫy Ôn Nhu - Thiên Tại Thủy