Truyen3h.Net

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

Hành động

217500

Hoàn thành

04-03-2020

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh

13039 lượt thích / 217500 lượt đọc
Trong Mắt Em Chỉ Có Anh Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, hỗ sủng, giới giải trí, 1 x 1 Tình trạng bản gốc: Hoàn[31 Chương + 1 Phiên ngoại] Tình trạng bản dịch: Hoàn Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Link nguyên tác: http://anjing9.lofter.com/ Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả

5 chương mới nhất truyện [Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có Anh