Truyen3h.Net

[AllTake] Trung Khúc Diệu Linh

Fanfiction

14653

Đang cập nhật

16-01-2022

[AllTake] Trung Khúc Diệu Linh

3600 lượt thích / 14653 lượt đọc
Này, Mày có muốn đối đầu với Mikey không? Tụi tao sẽ cho mày mượn sức, thành lập một bang, đối đầu với Mikey Tụi tao sẽ giúp mày, đổi lại, mày phải hoàn thành điều kiện của tụi tao.

5 chương mới nhất truyện [AllTake] Trung Khúc Diệu Linh