Truyen3h.Net

| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????

Phi tiểu thuyết

84153

Đang cập nhật

27-11-2021

| Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????

15305 lượt thích / 84153 lượt đọc
Nghĩ đến đâu viết đến đó. Sẽ ra sao khi Takemichi là một tên nghiện ma túy. Ngôn từ tục tĩu, vì đây là truyện về bọn bất lương mà không có tục thì đâu còn là bất lương nữa chứ nhỉ ? Không dành cho mấy bạn thích thụ dễ thưn, hiền nành. Truyện chỉ có duy nhất ở Wattpad, những nơi còn lại là ăn cắp. ....... ( Link bìa: https://mobile.twitter.com/ppocky9/status/1442065367568879616?s=19 )

5 chương mới nhất truyện | Alltake | Thuốc Của Tôi Đâu ? Mấy Thằng Này Là Ai ????