Truyen3h.Net

|Alltake-SouthTake| Không ngoảnh lại

Fanfiction

58857

Đang cập nhật

06-12-2021

|Alltake-SouthTake| Không ngoảnh lại

11279 lượt thích / 58857 lượt đọc
"Tại sao các người lại nghĩ rằng mình đủ hoàn hảo để khiến tôi mang thai chứ? Kiếp trước đã lầm lỡ yêu các người, kiếp này thề không ngoảnh lại!" Sống những giây phút cuối đời trong sự giam cầm lẫn tình yêu bệnh hoạn của những kẻ yêu em. Được ban cho cơ hội sống lại, Takemichi không ngu mà yêu các người lần nữa. Thể loại: Ngọt, ngược công, hắc hóa,.... Pairing: Bất cứ cái gì tôi nghĩ ra.

Danh sách chương |Alltake-SouthTake| Không ngoảnh lại