Truyen3h.Net

[Alltake] Chị đẹp nhà Hanagaki

Fanfiction

49440

Đang cập nhật

22-01-2022

[Alltake] Chị đẹp nhà Hanagaki

9436 lượt thích / 49440 lượt đọc
Ở đây Take là con gái ~ Hina, Emma, Yuzuha và Senju thì thành nam~ TẤT CẢ đều chết mê chết mệt Take~ ('▽'ʃ♡ƪ)

5 chương mới nhất truyện [Alltake] Chị đẹp nhà Hanagaki