Truyen3h.Net

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

Fanfiction

64003

Đang cập nhật

08-10-2021

[Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc

13681 lượt thích / 64003 lượt đọc
Chỉ là một lời từ chối đơn giản nhưng cuộc đời cậu lại bước sang một trang mới. Lưu ý: Cốt truyện trong đây không giống cốt truyện chính

5 chương mới nhất truyện [Alltake]Bảo bối của Thiên Trúc