Truyen3h.Net

[ ALL CHAENG ] - Sủng Vợ

Hài hước

7514

Đang cập nhật

23-05-2022

[ ALL CHAENG ] - Sủng Vợ

920 lượt thích / 7514 lượt đọc
TRUYỆN COVER Fic gốc: Hoàng Hậu Vi Thượng Thể loại: Mất quyền lịch sử, NP, nhất thụ đa công, phi thuần phong mỹ tục. Main: Phác Thái Anh × một ngàn mỹ nữ hậu cung.