Truyen3h.Net

〈Giang Trừng〉Ái - Hận - Chấp Niệm - Không Phai

Tâm linh

209

Đang cập nhật

25-01-2022

〈Giang Trừng〉Ái - Hận - Chấp Niệm - Không Phai

60 lượt thích / 209 lượt đọc
〈Vui lòng không lấy truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình〉 Cin không thích sự bất công bằng của Lam Vong Cơ, muốn Kim Quan Dao có cuộc sống tốt hơn, Nhiếp Minh Quyết không phải vô duyên vô cớ mà chết,..., truyện của Cin thay đổi cách nghĩ cho các nhân nhân vật có triều hướng tích cực ở một cái Ma Đạo Tổ Sư khác. Cp chính : Hiên Trừng, Minh Nguyệt. Cp phụ : Vong Tiện, Hi Dao. Thể loại : bl, HE. Minh Nguyệt thì là anh em ruột nhưng Cin vẫn viết vì gu Cin nó có hơi mặn ^^